helmut-w-schumacher
Mundartautor

Uns Gass

Uns Gass

 

Vör e paar Woche sin mer ömgetrocke; en e ganz klei Strößche am Rand vun Kölle. Us der ahl Wonnung moote mer erus; der Huusherr, dä ahle Verbrecher, der hät uns erusgeschmesse, weil mer de Meed nit esu ganz pünklich bezahlt hatte. Dä Ääzezeller, der Halsavschnigger, der hätt jo och ald ens e paar Mont waade künne. God, die Gass en der mer jetz wonne es nit esu ganz elegant wie mer dat us uns andere Wonnstroße gewennt sin, un Möll litt och ald ens eröm, ävver mer versöke, en un met der Nohberschaff parat ze kumme.

Et gitt vör e Beispill nen Metzger en enem Huus, wat drusse ussüht wie dat met Lommys kölsche Weetschaff en Düx; un mer muss sich froge, wie ald die Frikadelle bei däm Ferkeskopp eigentlich sin, die dä do em Schaufinster liggen hät.

Nen Backes gitt et och, ävver schings es dat nor en bessere Kaffeebud, in der mer nommedags noch nit ens mih Brüdcher kaufe kann. Un die Kaffeemöhn hinger der Kass nimmp et mem Besem am Dag och nit esu genau.

An beidse Engk vun der Gass sin Weetschafte, un mer hatten ald gehoot, dat en dä Kneipe av un zo ens de Schmier oprüüme köm. Ävver mer kann sich jo an alles gewenne.

Jetz sin mer also hee en enem Meedshuus bovven huh op der Läuf. Prima es, dat dat Volk em Huus eesch jet späder wie andere Lück morgens en de Gäng kütt; komisch, ävver do künne mir jo och schön lang schlofe.

Unger uns, em zweite Stock, do wonnt ene Kääl, däm ich em Düstere nit gään vör de Föß laufe mööch. Dä süht us, als wann hä jeden Dag en de Boxbud leef. Dat es ene rechtige Böll. Dä krett mer am Dag nit ze sinn, der weed eesch am Ovend lebendig. Mer sin ävver noch nit dohinger gekumme, wiesu. Nen Fuulenzer schink dat nit ze sin. Däm gehööt nämlich dä amerikanische Schlitte, der hee vörm Huus steiht. Do setz av un aan och ald ens dat ein ov andere Frauminsch dren, wann hä kütt un geiht. Un mir wor och opgefalle, dat hä luuter de düürste Klamotte drog. Womet dä wall sing Grosche verdeent!?

Dodrunger, op der eeschte Etag, do wonnt en Frau vun etwa veezig, fuffzig, üvver die mer uns noch bis vör e paar Dag nit esu ganz klor wore. Die schlöf bes en de Poppen eren, un wann se em Naakspunjel ehr Zeidung erenhöllt, süht se us, als ov se de ganze Naach gesoffen hätt, met Ränd öm de Auge esu schwatz wie ehr Pürk. Ovends es die ävver opkladunjeld un opgedonnert, dat mer se nit widderkennt. Die hät mer direk en de eeschte paar Dag em Trappehuus Augeopschläg zogeworfe, dat mer ganz flau woodt. Eimol saht se em Vörbeigonn för mich „Junger Mann“ un dat sei de Julia wör. Ich han dann esu gedon, als wann ich dat nit god verstanden hätt, han widdergegröß met „Goden Dag, Frau Gudela!“, un han mich flöck us de Kood gemaht. Ich muss wall gestonn, dat ich mich op der Stroß ens noh dä ömgeloot han, weil dat Zuppenhohn en Figur hät wie et Lollo en Italien. Sei es ene Schoss, dat muss mer sage. Die Madam schungk met zwei jung Dööchter do ze wonne, nen Fuss un e blond Frauminsch. Die Zwei süht mer am Dag och nit, doför müsse die ävver luuter neu Fründe han, die wall ovends nor e Stündche doblieve.

Ungen an der Stroß dann noch, em Erdgeschoss, do es esu ene Lade, wo mer Böcher un Filme un och Klamotte un andere Krom kaufe kann, üvver dä mer noch nit ens met god Fründe laut sprechen deit. Do gonn och nor Kääls eren. Wann sich av un aan ald ens e Frauminsch dodren verläuf, süht dat us als ov dat Nüttcher wöre. Drusse steiht draan: „Eintritt nur für Personen ab 18 Jahren“.

Aha, dann weiß mallich jo Bescheid.

Letzte Woch wor ich dann et eeschte Mol en einer vun dä zwei Weetschafte. Dat de Lück einer aanloore, wann ene Neue en de Kneip kütt, es jo normal, dat se sich ävver dann luuter wigger noh einem ömdrihe, wann mer an der Thek si Kölsch petsche well, nit unbedingk. Zo Aanfang wor mer och nit opgefalle, dat die Fraulück un die Kääls an de Desche am tuschele wore un sich immer noh mir erömdrihen däte, eesch irgendwann ens. Ich han mich dann gefrog, wat die han!, wolle die jet von mir?, doch nit etwa för der eeschte Besök en Lokalrund? Ich woodt ald langsam krüddelig.

 

Nohdäm der Weet mer et zweite Kölsche vör de Naas gestallt hatt, satz sich an der Thek ne äldere Kääl, ne kleine Verdrügte, nevven mich, för öm met mer aanzestüsse un saht, hä wör der Fred. „Pross Fred“, han ich gesaht, „ich ben der Neeres, di Kölsch geiht op mich“ un gov im e Hängche. Op e Kölsch ömesöns wor dä ävver nit us, hä wollt mich nor jet froge, meint e. Wie mer uns dann esu föhlen däte en der neu Wonnung, wollt hä wesse. „God, god, alles paletti, es jo e räuhig Huus“, hatt ich im geantwoodt. „Räuhig es god“, saht e, „es üch dat Geläufs em Huus dann nit jet zevill?“ „Geläufs em Huus?, wat dann vör e Geläufs?“ „Jo, all die jung Pooschte un och die Fraulück, die do op der eeschte un der zweite Etag en un us gonn!“ Dodrop hin moot ich mer dä Fred ävver doch ens genau beloore; hä wor am Griemele. „Kanns de mer ens verzälle, wat do meins?“ „Schings weiß do wirklich nit, wat bei üch em Huus esu läuf. Jo, dann well ich dir dat jetz ens verklöre! Also, wat gläuvs do, womet dä Schlammdaggel unger üch si Geld mäht?, wovun dä sing Amikess bezahlt, die bei üch vör´m Huus steiht? Ganz einfach: dä hät en Rötsch vun Päädcher am laufe!“

 

Mir woodt et op eimol jet drüg em Hals. Der Fred wor ävver noch nit fähdig. „Un wat es met dä drei Wiever om eeschte Stock?“, frog hä mich. „Dat Julia ov Gudela?, met singer zwei Dööchter?“, gov ich zeröck. „Vun wägen Julia un zwei Dööchter! Weiß do wirklich nit, wat do loss es?“ „Enä!“, moot ich verbasert der Kopp schöddele. „Dann hald dich an dingem Kölsch fass, domet ich der dat jetz ens beibränge kann: Die angebliche Dööchter sin Trottoirschwalve un die Ahl es ehr Parkemo!“

 

Om Heimwäg wor ich esu durchenander, dat ich gäge ne Latäänepohl gelaufe ben, un jetz sin mer am Üvverläge, ov mer widder ömtrecke.

 

Helmut Schumacher